O FIRMIE / ABOUT


W ramach konsultacji oferujemy szeroki zakres usług – od „wysokopoziomowych” przedsięwzięć polegających na optymalizacji technologii w oparciu o misję i cele biznesowe klienta.


We offer a wide range of services. From "high-level" projects involving the optimization technology based on the mission to achieve customer business targets.
OFERTA / OFFER


Innowacyjne rozwiązania w dziedzinie rozwiązań biotechnologicznych. Rozwiązywanie zagadnień szczegółowych, które dotyczą wyboru konkretnych rozwiązań procesowych, logistyki, dywersyfikacji dostawców i produktów.
Wspólnie z klientami i partnerami zwiększamy wydajność procesów technologicznych.


Innovative solutions in the subject of biotechnological solutions. Solving specific issues that relate to the selection of specific process solutions, logistics, diversification of suppliers and products. Professional service storage and confection.
We give support to customers and partners are improving the efficiency of technological processes
triton_logo

tel: 608320955 | e-mail: biuro@triton.szczecin.pl